Sonja Boggby

Leg. Sjuksköterska

Akupunktör

Jag utbildade mig till sjuksköterska och fick min legitimation 1975. Mitt mål var då att utbilda mig till anestesisjuksköterska, vilket uppfylldes då jag klarat vidareutbildningen tre år senare. Samtidigt som min yrkeskarriär påbörjades fick jag upp ett intresse för akupunkturen, som jag tyckte erbjöd ett spännande alternativ till den sedvanliga sjukvårdande behandlingen av olika fysiska och psykiska problem.

Min utbildning i akupunktur gjordes parallellt med arbetet på operationsavdelningen och ledde till att jag 1984 fick vara med och starta upp en smärtmottagning på sjukhuset där jag arbetade. Det var en mycket lärande och stimulerande tid som gav ovärderliga kunskaper om de olika svårigheter som möter människor med långvarig smärta. Den epoken tog slut 18 år senare, men mitt intresse för de olika aspekterna av akupunkturmetoden, både västerländsk akupunktur och TCM(traditionell kinesisk medicin), bara ökade och bidrog till att jag hela tiden fortsatte driva min egen rörelse, den akupunkturmottagning som jag startade 1985.

Den verksamheten har sedan dess fortlöpande utvecklats och förändrats till dagens samarbete med flera andra yrkeskategorier i samma bransch. Mitt mål har alltid varit att hjälpa andra människor att må bättre och det har lett mig på olika vägar inom vården. En följd av det blev att jag år 2003 lämnade landstinget för att gå över till att arbeta med ungdomar med olika psykosociala problem och neuropsykiatriska funktionshinder, en stor utmaning och en viktig uppgift. Under hela denna tid har jag fortsatt att förkovra mig inom mitt specialområde akupunkturen, utan att ge avkall på mina andra uppgifter som sjuksköterska.

  • Akupunktur enligt både TCM och västerländsk metod
  • Smärtbehandling och muskuloskeletal behandling med akupunktur
  • Konditionstester
  • Hälsokontroller

Medlem i Vårdförbundet  och  SMAS(Svenska Medicinska Akupunktursällskapet).