Stötvågsbehandling

Vad är Stötvågsbehandling

En applikator genererar tryckvågor som med given frekvens  och kraft bearbetar den skadade vävnaden.

Behandlingen ökar aktiviteten i vävnaden och stimulerar kroppens eget läkningssystem. Ökad blodcirkulation och näringstillförsel samt att en inflammationsliknande process startar, vilket är kroppens naturliga reaktion vid läkning och reparation.

Stötvågornas frekvens och kraft anpassas efter diagnos och individ. Ett kontaktgel mellan hud och applikator används för att underlätta spridningen av impulser/slagen för att ej skada huden.

Hur går en stötvågsbehandling till?
En stötvågsbehandling tar ca 5 – 10 min. Behandlingen upprepas med 5-7 dagars mellanrum och totalt brukar 3-4 behandlingar räcka för att ge bestående och tillfredsställande resultat.

Hur känns en stötvågsbehandling?
Tryckvågsbehandling eller stötvågsbehandling kan upplevas som något smärtsam. En del tycker att det gör ordentligt ont och en del upplever nästan ingen smärta alls. Behandlingssmärtan upphör så fort behandlingen är klar.

Vetenskapliga studier har bland annat visat följande effekter av stötvågsbehandling:
Ökad blodgenomströmning
Ökad vävnadsåterbyggnad
Ökad cellmetabolisk aktivitet (ämnesomsättning)
Nedbrytning av fibrös vävnad (dåligt läkt skada)
Smärtlindring

För att kunna få stötvågsbehandling får du inte:
Fått kortisoninjektion i behandlingsområdet den senaste månaden.
Använda blodförtunnande läkemedel.
Ha en akut inflammation eller skada i området.
Cancer i området för behandlingen.
Infekterade sår i behandlingsområdet.

För att få stötvågsbehandling vid följande bör du ta kontakt med oss innan:
Graviditet.
Ha uttalade hjärt- och cirkulationsstörningar, pacemaker.
Under 18 år.