Träning

Efter en skada behöver träningen oftast anpassas.

Vi har stor erfarenhet av att behandla belastningskador relaterade till motion, träning och idrott upp till elitnivå. 

Du får hjälp att sätta ihop ett individuellt anpassat träningsprogram. Målet är att du så snabbt som möjligt ska kunna återgå till din tidigare aktivitetsnivå eller idrott.

Träning som behandlingsmetod kan utföras i våra lokaler med Leg. Fysioterapeut Carolina Koskinen.

Kontakta oss för mer information!